TOC-L


سری TOC-L از آنالایزر های کربن های آلی از روش “combustion catalytic oxidation” استفاده می‌کند. این روش توسط شیمادزو توسعه داده شده است و در حال حاضر در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درحالی که این متد رنج وسیع 4µg/L تا 30.000mg/L را پوشش می‌دهد، آنالایزر آنلاین  TOC-L محدودیت تشخیص 4µg\L را به واسطه ی هماهنگی با NDIR ارائه می‌کند. این مقدار بالاترین حساسیت موجود در یک آنالایزر آنلاین با استفاده از متد (combustion catalytic oxidation) می‌باشد.

به علاوه، این متد امکان اکسیده کردن ترکیبات آلی ناپایدار با وزن مولکولی اندک و ترکیبات آلی پایدار با وزن مولکولی بالا را به طور بهینه فراهم می‌کند.

توضیحات محصول

سایر محصولات

اسپکتروفتومتر UV-1900 شیمادزو

ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit