TGA-50/50H And TGA-51/51H


آنالایزر ترموگراویمتریک میکرو/ماکرو

این ترموبالانس با توجه به تمام معیار های ارتعاش ، ثبات ، سطح نویز ، نوسانات دمای اتاق و… عملکردی مطلوب را ارائه می کند ، ضمن آن که کمترین تغییرات جرمی در حد چند میکروگرم (10µg) توسط این دستگاه به طور واضح قابل شناسایی می باشند.

حالت های Hot temperature H-types و macro 51-types درصورت نیاز در اپلیکیشن های مربوط به سرامیک و کاتالیزور ها و یا سایر زمینه ها در دسترس می باشند.

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC