SALD-2300


اندازه گیری توزیع اندازه‌ی ذرات با استفاده از پراش لیزر

دستگاه SALD-2300 شیمادزو با امکان انجام آزمایش بر‌روی نمونه های خشک یا مرطوب در محدوده‌ی وسیع غلظت (0.1ppm تا 20%)، به منظور اطمینان از کیفیت بالای محصولات در زمینه‌های دارویی، مواد غذایی و نوشیدنی‌، سرامیک، الکترونیک و…طراحی شده است.

این دستگاه اندازه گیری متوالی و لحظه ای را در حداقل فواصل یک ثانیه‌ای و در محدوده‌ی اندازه گیری 17nm تا 2,500µm فراهم کرده؛ و با وضوح بالای خود دریافت دیتا با چند پیک (Peak) مختلف را امکان پذیر می‌کند.

به علاوه، نمونه‌هایی با غلطت بالا بدون نیاز به رقیق سازی، جلوگیری از پراکندگی و یا انباشتگی قابل بررسی می‌باشند.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی

اسپکتروفتومتر UV-1900 شیمادزو

ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus