SALD-2201


طراحی شده به منظور تحلیل و اندازه‌ گیری آسان در زمینه‌های مختلف مانند آزمایش نمونه‌های خشک یا مرطوب، اندازه گیری نمونه‌هایی با غلظت بالا، اندازه گیری میکرو حباب ها و…

توضیحات محصول

اندازه گیری دقیق و پیوسته در محدوده 0.03 تا 1000 میکرومتر.

واحد نمونه‌ برداری مقاوم در برابر حلال‌های آلی.

عملکرد دقیق و مطلوب در اندازه گیری نمونه‌های خشک و جابجایی آسان بین حالات آزمایش نمونه‌های خشک یا مرطوب.

اعتبارسنجی با استفاده از روش مورد نظر ISO 13320-1.

لوازم جانبی قابل نصب جهت اجرای طیف وسیعی از برنامه‌های کاربردی.

سایر محصولات

اسپکتروفتومتر UV-1900 شیمادزو

ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit