SALD-201V


آنالایرز اندازه‌ی توزیع ذرات SALD-201V شیمادزو ابزاری کم حجم و با قیمت مناسب است که عملکردی مطلوب و قابل اطمینان را در آزمایش طیف گسترده‌ای از مواد غذایی، انواع مایعات، لوازم آرایشی و بهداشتی و آزمایشات مربوط به داروسازی ارائه می‌دهد.

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC