Prominence Preparative HPLC System


در فرآیند توسعه و ساخت داروهای جدید ، تجزیه و تحلیل ساختار ناخالصی ها و متابولیت ها کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است.

با این حال آزمایش ساختار یک نمونه پس از سنتز یا تصفیه بوسیله یک LC نیازمند زمان طولانی است ضمن این که بازیابی نمونه ها با خلوص بالا بسیار دشوار است.

به همین سبب کمپانی شیمادزو به عنوان راه حلی برای این مسئله سیستم  Crude2Pure را معرفی کرده است.

این سیستم ترکیبات مورد نظر را براساس یک روش نوین که شامل بهره گیری از دو سیستم تصفیه است ، در پودر هایی با خلوص بالا بازیابی می کند.

سیستم خالص سازی سریع (Ultrahigh-Speed Preparative Purification System) یا Prominence UFPLC از متد تخلیصی مشابه Crude2Pure استفاده میکند با این تفاوت که تمام مراحل ، از خرد شدن  (fractionation) تا خالص سازی (purification) ، در یک سیستم واحد انجام می شود در نتیجه ترکیب مورد نظر در محلولی با خلوص بالا قابل بازیابی است.

توضیحات محصول

شیوه ای جدید در خالص سازی ری پاراتیو

Prominence UFPLC از پمپ کننده حلال LC-20AD/AP برای تخلیص مقدماتی استفاده می کند.

این پمپ قادر به انتقال گرادیانت کم فشار برای پشتیبانی از محدوده گسترده ای از اپلیکیشن ها شامل فرآیند تجزیه (آنالیز) تا عملیات “مقیاس نیمه ری پاراتیو” (semi-preparative-scale) می باشد

همچنین جداسازی (Fractionation) ، تغلیظ (concentration) ، خالص سازی (purification) و پروسه ی بازیابی به عنوان شیوه ای جدید برای خالص سازی بدون وقفه ، به طور خودکار انجام می شود.

بازسازی مایعات خالص با حذف مولکول های حلال

حذف آسان یون های منفی و حلال های کم نوسان(فشار بخار پایین)

فاز های متحرک مورد استفاده در HPLC ها که به منظور جداسازی در ترکیبات دارویی مورد استفاده قرار می گیرد ممکن است دارای ترکیباتی مانند trifluoroacetate باشند که از وجود یون های شکل میگیرند.

با این حال ، سیستم Prominence UFPLC قادر به از بین بردن این یون ها در مایعات تجزیه شده می باشد.

بسته به روش منتخب ، علاوه بر حذف اجزاء از فاز متحرک میتوان ترکیبات هدف را به صورت freebase نیز بازیابی کرد.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی

اسپکتروفتومتر UV-1900 شیمادزو

ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus