Organic Acid Analysis System


متد انحصاری کمپانی شیمادزو (post-column pH-buffered electroconductivity) روشی ایده آل برای شناسایی اسید های ارگانیک با حداکثر دقت است.

این سیستم در مقایسه با روش های معمول مانند طول موج کوتاه (UV) یا روش هدایت ساده، نتایج قابل اعتماد تری را ارائه می‌کند و در برابر روش های تشخیص جذب پس از ستون با شاخص های pH، دارای حساسیت بیشتر، خطی بهتر و قابلیت استفاده آسان تر است.

نمونه های پیچیده ( که معمولا فرآیند “پیش تصفیه”دشواری دارند) می‌توانند پس از انجام یک سری عملیات های ساده مانند رقیق سازی و فیلتراسیون وارد مرحله آنالیز شوند.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی
ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus