Nexera SR


استفاده از دیتکتورهای فوتودیود جدید (SPD-M30A) با فناوری محاسبه پیک شیمادزو (i –PdeA) که روش جدید به منظور جداسازی پیک های  Co-eluted و تفکیک پیک های ناخالص از اصلی است، حساسیت و دقت دستگاه‌های UHPLC را در زمینه‌های مختلف افزایش می‌دهد.

حداکثر حساسیت

سلول استفاده شده در SPD-M30A که SR-Cell نام دارد سطح نویز را به 0.4×10-5AU رسانده و موجب افزایش دقت و کاهش خطاهای این دیتکتور شده است. حساسیت عالی و محدوده شناسایی وسیع، آنالیز همزمان عنصر هدف و ناخالصی تا مقدار 0.005٪ را امکان پذیر می‌سازد.

دقت و ثبات بالا

سیستم اپتیک بهینه‌ی این قطعه، وضوح بی‌نظیری را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، تکنولوژی پردازش سیگنال جدید ، خطوط طیفی بسیار خوبی را در سراسر یک محدوده وسیع از غلظت کم تا غلظت بالا به وجود می آورد. SPD-M30A از آنالیزهایی نظیر تجزیه خلوص، که نیاز به dynamic range گسترده‌ای دارد، پشتیبانی می‌کند.

سیستم کنترل حرارت

استفاده از اپتیک هایی با دمای کنترل شده (TC-Optics) و لوله های تبادل حرارت در SR-Cell باعث ثبات سریعتر و خطای کمتر دستگاه می‌شود. به علاوه کاهش “زمان انتظار” برای شروع آزمایش، تعداد آنالیزهای قابل اجرا در یک بازه زمانی مشخص را افزایش می‌دهد.

سایر محصولات

اسپکتروفتومتر UV-1900 شیمادزو

ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit