Nexera SR


استفاده از دیتکتورهای فوتودیود جدید (SPD-M30A) با فناوری محاسبه پیک شیمادزو (i –PdeA) که روش جدید به منظور جداسازی پیک های  Co-eluted و تفکیک پیک های ناخالص از اصلی است، حساسیت و دقت دستگاه‌های UHPLC را در زمینه‌های مختلف افزایش می‌دهد.

حداکثر حساسیت

سلول استفاده شده در SPD-M30A که SR-Cell نام دارد سطح نویز را به 0.4×10-5AU رسانده و موجب افزایش دقت و کاهش خطاهای این دیتکتور شده است. حساسیت عالی و محدوده شناسایی وسیع، آنالیز همزمان عنصر هدف و ناخالصی تا مقدار 0.005٪ را امکان پذیر می‌سازد.

دقت و ثبات بالا

سیستم اپتیک بهینه‌ی این قطعه، وضوح بی‌نظیری را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، تکنولوژی پردازش سیگنال جدید ، خطوط طیفی بسیار خوبی را در سراسر یک محدوده وسیع از غلظت کم تا غلظت بالا به وجود می آورد. SPD-M30A از آنالیزهایی نظیر تجزیه خلوص، که نیاز به dynamic range گسترده‌ای دارد، پشتیبانی می‌کند.

سیستم کنترل حرارت

استفاده از اپتیک هایی با دمای کنترل شده (TC-Optics) و لوله های تبادل حرارت در SR-Cell باعث ثبات سریعتر و خطای کمتر دستگاه می‌شود. به علاوه کاهش “زمان انتظار” برای شروع آزمایش، تعداد آنالیزهای قابل اجرا در یک بازه زمانی مشخص را افزایش می‌دهد.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی

اسپکتروفتومتر UV-1900 شیمادزو

ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus