Nexera SR


استفاده از دیتکتورهای فوتودیود جدید (SPD-M30A) با فناوری محاسبه پیک شیمادزو (i –PdeA) که یک روش تازه برای جداسازی پیک های  Co-eluted و تفکیک پیک های ناخالص از اصلی است ، حساسیت و دقت دستگاه های UHPLC را در زمینه های مختلف افزایش می دهد.

حداکثر حساسیت

سلول استفاده شده در SPD-M30A که SR-Cell نام دارد سطح نویز را به 0.4×10-5AU میرساند که باعث افزایش دقت و کاهش خطای دیتکتور میشود. حساسیت عالی و محدوده شناسایی وسیع ، آنالیز همزمان عنصر هدف و ناخالصی تا مقدار 0.005٪ را امکان پذیر می سازد.

دقت و ثبات بالا

سیستم اپتیک بهینه این قطعه ، رزولوشن بی نظیری را ارائه می دهد. علاوه بر این، تکنولوژی پردازش سیگنال جدید ، خطوط طیفی بسیار خوبی را در سراسر یک محدوده وسیع از غلظت کم تا غلظت بالا به وجود می آورد. SPD-M30A از آنالیزهایی نظیر تجزیه خلوص، که نیاز به dynamic range گسترده ای دارد، پشتیبانی می کند.

سیستم کنترل حرارت

استفاده از اپتیک هایی با دمای کنترل شده (TC-Optics) و لوله های تبادل حرارت در SR-Cell باعث ثبات سریعتر و خطای کمتر دستگاه میشود ضمن اینکه کاهش “زمان انتظار” برای شروع آزمایش تعداد آنالیز های قابل انجام در یک بازه زمانی مشخص را افزایش میدهد.

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC