Nexera Quaternary


یک گزینه اقتصادی برای آنالیز گرادیان ، سیستم HPLC چهارگانه ای است که یک پمپ و دریچه ی مجزا برای مخلوط کردن حداکثر چهار حلال در آن وجود دارد.

 سیستم Nexera Quaternary درآنالیز جریان های نیمه آماده (حداکثر 10 میلی لیتر در دقیقه) عمل کرده و بدون هیچ گونه تداخلی در عملکرد گرادیان از سراسر محدوده فشار HPLC و UHPLC ها (حداکثر (19,000 psi پشتیبانی می کند.

دریچه کواترنر همچنین قادر است به عنوان یک انتخاب کننده حلال نسبت های مختلف آن را برای تنظیم PH یا فاز متحرک اضافه کند.

هنگامی که 2 پمپ هر کدام با یک دریچه چهارگانه پیکربندی شود، گرادیان باینری با فشار بالا به تحلیلگر اجازه می دهد که با انتخاب هر یک از 4 حلال در هر پمپ، یک سیستم توسعه متد خودکار با 16 جفت فاز متحرک ایجاد کند.

انعطاف پذیری Nexera Quaternary به عنوان یک پمپ گرادیان مجزا و مخلوط کننده یا انتخاب کننده حلال جهت توسعه انواع متدها ، آن را انتخابی ایده آل برای پوشش نیازهای مختلف مراکز تحقیق و توسعه ی پیشرو تبدیل

 می کند.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی
ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus