Nexera MP


پردازش سریع و همزمان چند نمونه با استفاده از SIL-30ACMP Multiplate Autosampler

به منظور سرعت بخشیدن به تحقیق و توسعه در زمینه هایی مانند فارماکوکینتیک (تولید دارو) ، لازم است که تعداد زیادی از نمونه ها با سرعت و دقت بالایی تجزیه و تحلیل شوند. در پاسخ به این نیاز، کروماتوگرافی مایع جدید “Nexera MP Ultra” با استفاده از سیستم نمونه برداری خودکار (SIL-30ACMP) توسعه داده شده است.

 SIL-30ACMP عملکردی فوق العاده در فرآیند تزریق دارد ، می تواند تا حداکثر 6 صفحه میکروتیتر را بارگیری و 2304 نمونه را به طور مداوم تحلیل کند. این ویژگی ها باعث می شود Nexera MP به یک LC کاربر محور و ایده آل جهت استفاده در  سیستم های LC / MS و LC / MS / MS تبدیل شود.

سیستم تزریق بسیار سریع دستگاه موجب افزایش کارایی در پردازش چند نمونه می شود و دقت بالای آن تزریق دقیق مقادیر بسیار ناچیز را تضمین میکند.

Carryover بسیار پایین (نزدیک به صفر)

طراحی Open access این دستگاه بارگذاری نمونه ها را حتی در حین تحلیل امکان پذیر می کند . ضمن آنکه به ایجاد یک محیط تجزیه و تحلیل که در آن دو یا چند محقق می توانند به راحتی یک سیستم را به اشتراک بگذارند کمک میکند.

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC