Nexera MP


پردازش سریع و همزمان چند نمونه با استفاده از SIL-30ACMP Multiplate Autosampler

به منظور سرعت بخشیدن به تحقیق و توسعه در زمینه هایی مانند فارماکوکینتیک (تولید دارو) ، لازم است که تعداد زیادی از نمونه ها با سرعت و دقت بالایی تجزیه و تحلیل شوند. در پاسخ به این نیاز، کروماتوگرافی مایع جدید “Nexera MP Ultra” با استفاده از سیستم نمونه برداری خودکار (اتوسمپلر) SIL-30ACMP توسعه داده شده است.

 اتوسمپلر SIL-30ACMP عملکردی فوق العاده در فرآیند تزریق دارد‌، می تواند تا حداکثر 6 صفحه میکروتیتر را بارگیری و 2304 نمونه را به طور مداوم تحلیل کند. این ویژگی ها باعث می شود Nexera MP به یک LC کاربر محور و ایده آل جهت استفاده در  سیستم های LC / MS و LC / MS / MS تبدیل شود.

سیستم تزریق بسیار سریع دستگاه موجب افزایش کارایی در پردازش چند نمونه می شود و دقت بالای آن تزریق دقیق مقادیر بسیار ناچیز را تضمین میکند.

این اتوسمپلر Carryover بسیار پایین (نزدیک به صفر) دارد.

طراحی Open access این دستگاه بارگذاری نمونه ها را حتی در حین تحلیل امکان پذیر می کند. ضمن آنکه به ایجاد یک محیط تجزیه و تحلیل که در آن دو یا چند محقق می توانند به راحتی یک سیستم را به اشتراک بگذارند کمک می‌کند.

توضیحات محصول

سایر محصولات

طیف سنج جرمی

اسپکتروفتومتر UV-1900 شیمادزو

ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus