Nexera Method Scouting


سیستم توسعه متد نکسرا براساس نسل جدید UHPLC های این سری طراحی و ساخته شده است.

با استفاده از یک نرم افزار مخصوص بررسی و توسعه متدها و سیستم جابجایی خودکار بین فاز متحرک و ستون، که در برابر فشار کاملا مقاوم است، می‌توان با سرعت و دقت بالا، متد هایی کارآمد برای انواع دستگاه های UHPLC تولید کرد.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی
ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus