Nexera Method Scouting


سیستم توسعه متد نکسرا براساس نسل جدید UHPLC های این سری طراحی و ساخته شده است.

با استفاده از یک نرم افزار مخصوص بررسی و توسعه متدها و سیستم جابجایی خودکار بین فاز متحرک و ستون که در برابر فشار کاملا مقاوم است میتوان با سرعت و دقت بالا ، متد هایی کارامد برای انواع دستگاه های HPLC تولید کرد.

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC