LCMS-2020


LCMS-2020 با سرعت و اطمینان پذیری بالا ، موجب افزایش چشمگیر بهره وری در آزمایشگاه ها خواهد شد.

با بهره گیری از قابلیت های نوآورانه در LCMS-2020 ، تمامی پیک های تند ایجاد شده توسط دستگاه های UHPLC قابل شناسایی خواهند بود.

این قابلیت ها شامل :

UFswitching (سوئیچینگ یونیزاسیون مثبت/منفی با سرعت بالا)

UFscanning (سیستم شناسایی و اندازه گیری بسیار سریع)

UFsensitivity (حساسیت فوق العاده و تکرارپذیری بالا به لطف یون اپتیک های توسعه یافته جدید)

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC