IRTracer-100


تداخل سنج IRTracer-100 با نسبت سیگنال به نویز 60000:1 بالاترین مقدار s/n را در کلاس خود ارائه میکند.

دقت  0.25cm-1 و استفاده از نرم افزار LabSolutions IR ، این دستگاه را به ابزاری ایده آل جهت آنالیز آسان ، سریع و دقیق نمونه هایی با ابعاد کوچک تبدیل می کند.

توضیحات محصول

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC