GC-2014


براساس طراحی موفقیت آمیز GC-2014 ، GC-2010 با قیمتی مناسب و عملکرد بالا و با پشتیبانی از ستون های Capillary و Packed جهت انجام آزمایشات عمومی معرفی شده است.

این دستگاه با داشتن فناوری کنترل جریان اختصاصی ، دقت و تکرارپذیری بالا در زمان نگهداری و محدوده پیک را در هر دو ستون فراهم میکند.

دیتکتور های دستگاه جهت پشتیبانی از ستون ها مورد بهینه سازی قرار گرفته اند ضمن آنکه استفاده از ستون های شیشه ای 40 میلیمتری سبب مصرف بهینه مواد ارزشمند داخل آنها شده است.

توضیحات محصول

کاربری بسیار آسان

صفحه نمایش دستگاه وضعیت کروماتوگرافی و پارامتر های متد را نمایش داده و با اعلانات گرافیکی راهنما ، خطاهای عملیاتی در طول آزمایش را کاهش می دهد.

به عبارتی دیگر راهنمای دستگاه ، کاربر را از آموزش مقدماتی بی نیاز کرده است.

قابلیت توسعه پذیری جهت پشتیبانی از انواع آزمایشات

با توجه به نوع آزمایش و ترکیبات هدف ، چهار نوع واحد تزریق و پنج نوع دیتکتور مختلف برای GC-2014 در دسترس است.

این واحد ها پس از نصب دستگاه در آزمایشگاه به راحتی قابل اضافه شدن می باشند ضمن اینکه امکان استفاده همزمان از سه واحد تزریق و چهار دیتکتور وجود دارد.

محصولات مرتبط

طیف سنج جرمی
ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus