CAMAG UV LAMP 4


لامپ UV 4 محصول شرکت CAMAG به منظور استفاده در آزمایشات کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) طراحی شده است. این محصول دارای دو لامپ UV با دو طول موج مورد نیاز در آزمایشات TLC می‌باشد (1 × UV 254 nm & 1 × UV 366 nm, each 8W) و کلید تعبیه شده بر روی لامپ امکان جابجایی آسان بین دو طول موج را فراهم می‌کند. UV LAMP 4 جهت افزایش ایمنی در آزمایشگاه ها به سنسور شیب و تایمر (خاموش شدن خودکار پس از ده دقیقه) مجهز شده است.

CAMAG TLC SCANNER 4


اسکنر CAMAG TLC 4 پیشرفته ترین ابزار جهت ارزیابی چگالی از صفحات TLC / HPTLC و دیگر اشیاء مسطح است. این دستگاه انعکاس را در دو حالت جذبی یا فلورسانس اندازه‌گیری می‌کند. TLC SCANNER 4 از رنج 190 تا 900 نانومتر و صفحات 20×20 پشتیبانی می‌کند.

CAMAG TLC VISUALIZER 2


سیستم تصویربرداری و مستند سازی حرفه ای برای کروماتوگرافی TLC / HPTLC دارای یک دوربین دیجیتال CCD جدید و اتصال USB 3.0.

CAMAG BIOLUMINIZER®


CAMAG BioLuminizer® یک سیستم شناسایی است که به طور خاص جهت تشخیص زیست‌تابی بر روی صفحات HPTLC طراحی شده است.

CAMAG TLC-MS INTERFACE 2


CAMAG TLC-MS Interface 2 یک ابزار همه جانبه و با کارکرد بسیار آسان است که فرآیند elution را به سرعت و بدون آلودگی و با اتصال همزمان به سیستم های LC-MS امکان پذیر می‌کند.

CAMAG UV CABINET 4


UV CABINET 4 جهت بررسی صفحات TLC/HPTLC تحت نور UV و در شرایط نور محیطی ساخته شده است.