BASIC HERBAL SYSTEM


این سیستم HPTLC جهت آنالیز کیفی و مستند سازی تصاویر با استفاده از TLC Visualizer 2 و همچنین ارزیابی تصاویر و کنترل واحد های دستگاه با استفاده از نرم افزار visionCATS طراحی شده است و برای آزمایشگاه هایی با نمونه های محدود مناسب می‌باشد.

TLC/HPTLC

Linomat 5

با استفاده از CAMAG Linomat 5 نمونه بر روی صفحات TLC / HPTLC به شکل نوارهایی به همراه نیتروژن یا هوای فشرده، اسپری می‌شود. این فرآیند به طور خودکار انجام می‌گیرد و تنها تغییر سرنگ (پر کردن، قرار دادن و شستشو) به صورت دستی است. سمپلر Linomat برای مصارف معمول کاربرد دارد.

(Automatic Developing Chamber 2 (ADC 2

محفظه توسعه خودکار شرکت CAMAG شرایطی ایمن و تکرار پذیر را برای تحولات ایزوکراتیک صفحات TLC/HPTLC در ابعاد 20×10 ارائه می‌دهد.

TLC Plate Heater

این دستگاه برای حرارت دادن به صفحات TLC و رسیدن به دمای مورد نظر کاربر طراحی شده است.

CHROMATOGRAM IMMERSION DEVICE

برای اجرای مناسب روش غوطه ور کردن، صفحات TLC/HPTLC باید با سرعت یکنواخت وارد و خارج شوند. با حفظ سرعت عمودی و تعریف زمان غوطه وری، ایجاد مشتق به صورت استاندارد انجام می‌گیرد و از تشکیل علائم دیگر که منجر به خطا در ارزیابی نهایی می‌شود جلوگیری خواهد شد.

visionCATS

این نرم افزار فرآیند HPTLC را سازماندهی می‌کند، دستگاه های CAMAG را کنترل و داده ها را مدیریت می‌کند. همچنین مدیریت پروسه‌ کروماتوگرافی توسط کاربر از مرحله معرفی نمونه و مواد تا گزارش نتایج با استفاده از این نرم افزار به راحتی انجام می‌شود.

2 TLC Visualizer

این دستگاه یک سیستم تصویربرداری و مستند سازی حرفه ای برای کروماتوگرافی TLC / HPTLC با یک دوربین دیجیتال CCD جدید و دارای پورت USB 3.0 می‌باشد.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی
ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus