UV-3600 PLUS


دستگاه UV-3600 شیمادزو اولین اسپکتروفتومتر مجهز به 3 دیتکتور UV، دیتکتور VIS و دیتکتور NIR در جهان است که محدوده طول موج بسیار وسیع 185nm الی 3300nm را با دقت 0.1nm پوشش می‌دهد.

این سه دیتکتور شامل (PMT (photomultiplier tube جهت شناسایی محدوده ماوراءبنفش تا نور مرئی و دیتکتورهای PBS و InGaAs، جهت شناسایی طول موج نزدیک به مادون قرمز می‌باشند.

استفاده از سه دیتکتور، دقت و حساسیت بالا در تمامی طول موج های قابل اندازه گیری را تضمین می‌کند، و سطح نویز را در این دستگاه تا 0.00003Abs در طول موج 1500nm کاهش می‌دهد. ضمن آنکه وجود دو مونوکروماتور در این مدل ، میزان  اختلالات stray light را به حداکثر 0.0005% در طول موج 340nm کاهش می‌دهد.

همچنین واحد Integrating sphere قابل اتصال به بدنه اصلی امکان آنالیز دقیق نمونه های جامد را فراهم می‌کند.

توسعه پذیری بسیار بالا به منظور انجام آزمایشات مختلف از دیگر ویژگی‌های دستگاه  UV-3600 می‌باشد.

سایر محصولات

اسپکتروفتومتر UV-1900 شیمادزو

ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit