LCMS-IT-TOF


LCMS-IT-TOF نوع جدیدی از طیف سنج های جرمی می باشد که QIT (تله یون) و فناوری TOF را ترکیب کرده است . هنگام ترکیب QIT و TOF، بزرگترین چالش های تکنولوژیکی، معرفی موثر یون ها به QIT و تخلیه یون های تله به TOF بود. بنابراین  شیمادزو ، LCMS-IT-TOF را به عناون جدیدترین فناوری توسعه یافته جهت رفع این مسئله معرفی کرده است.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی
ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus