CAMAG NANOMAT 4 AND CAPILLARY DISPENSER


نمونه بردار Nanomat 4 ساخت شرکت CAMAG، ابزاری دقیق به منظور استفاده آسان از نمونه به صورت نقطه‌ای بر روی صفحات TLC و HPTLC می‌باشد. پیپت یکبار مصرف با ساختار کنترل دقیق، امکان اسکن خودکار کروماتوگرافی بر اساس الگوی برنامه ریزی شده را فراهم می‌کند.

توضیحات محصول

Nanomat 4 برای موارد زیر کاربرد دارد.

  • صفحات متداول TLC شامل صفحات self-coted در اندازه 20×20 cm.
  • صفحات HPTLC در اندازه 10×10 cm.
  • صفحات TLC و HPTLC در اندازه 20×20 cm.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی
ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus