سیستم LCMS (طیف نگار جرمی-کروماتوگرافی مایع) Nexera Mikros

سیستم طیف نگار جرمی-کروماتوگرافی مایع

سیستم طیف نگار جرمی-کروماتوگرافی مایع Microflow

میکرو

Nexera Mikros جدیدترین سیستم طیف نگار جرمی-کروماتوگرافی مایع سازگار با نرخ جریان میکرو (Microflow) طراحی شده توسط کمپانی شیمادزو ژاپن است. این دستگاه در مقایسه با سیستم‌های LCMS سازگار با نرخ جریان نیمه میکرو حساسیت بیشتری را در تشخیص مولفه‌های هدف ارائه می‌دهد (محدوده‌ی نرخ جریان 100 الی 500 میکرو لیتر در دقیقه).

همچنین، در مقایسه با سیستم‌های LCMS (سیستم طیف نگار جرمی-کروماتوگرافی مایع) سازگار با نرخ جریان نانو، فرآیند آنالیز در مدت زمانی کوتاه تر و با ثبات بیشتر انجام می‌شود (نرخ جریان 100 الی 1 میکرو لیتر در دقیقه).

بهره گیری از تکنولوژی UF-link شیمادزو در این سیستم، موجب اتصال و جابجایی آسان‌تر واحدهای یونیزاسیون LCMS و ستون‌های آنالیتیکال خواهد شد. این ویژگی، علاوه بر آنکه موجب افزایش دامنه‌ی کاربرد این دستگاه خواهد شد امکان آنالیز دقیق در سیستم‌هایی با ظرفیت محدود را فراهم می‌کند.

بیوآنالیز آنتی بادی‌های مونوکلونال

Nexera™ Mikros and nSMOL™ Antibody BA Kit

nano-surface and molecular orientation limited proteolysis) nSMOL) پروسه‌ای جدید و اختصاصی است که پروتئولیز گزینشی ناحیه‌ی Fab آنتی بادی‌ها را با استفاده از متد نانوذرات trypsin-immobilized امکان پذیر می‌کند. پپتیدهای حاصل شده از Fab با استفاده از متد MRM و یک دستگاه اسپکترومتری جرمی با حساسیت بالا محاسبه خواهند شد.

سیستم طیف نگار جرمی-کروماتوگرافی مایع Nexera Mikros شیمادزو، تا 12 برابر شدت جریان بیشتری را در مقایسه با نرخ جریان های مرسوم فراهم می‌کند، درحالی که محدوده‌ی تشخیص پایین‌ تر (0.025μg/mL) و کیفیت خطی بالاتری دارد.

نمودار زیر نمونه‌ای از آنالیز آنتی بادی داروها در پلاسما می‌باشد. در آنالیز اثر پپتید استخراج شده از داروی تراستوزوماب (Trastuzumab)، این سیستم به طور میانگین داینامیک رنج مطلوب 0.00763μg/mL – 62.5μg/mL  ، کیفیت خطی R2 > 0.99 و دقت بی‌نظیر %101.0 را ارائه می‌دهد.

تکثیر پذیری آزمایش فوق در جدول زیر مشخص شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده‌ی تکثیر پذیری عالی با حفظ دقت و صحت آنالیز در غلظت‌های مختلف می‌باشد.

آنالیز واسطه‌هاي ليپيدی

واسطه‌های لیپیدی به لیپید‌های بیواکتیوی گفته می‌شود که در مقادیر اندک در بدن تولید می‌شوند. آنها نقش مهمی در واکنش‌های آلرژیک و التهابی بدن ایفا می‌کنند.

با توجه به آنکه میزان غلظت واسطه‌های لیپیدی در بدن متغیر است؛ ارزیابی صحیح آن‌ها نیازمند دقت و حساسیت بالایی می‌باشد. جدول زیر نشان دهنده‌ی آنالیز 5 واسطه‌ی ليپيدي استاندارد شامل لوكوترين و HETE توسط این سیستم می‌باشد.

واسطه‌های لیپیدی