CAMAG LINOMAT 5


با استفاده از دستگاه نمونه بردار Linomat 5 ساخت شرکت CAMAG، نمونه بر روی صفحات TLC و HPTLC به شکل نوارهایی، با استفاده از نیتروژن یا هوای فشرده، اسپری می‌شود.

فرآیند نمونه برداری در این دستگاه به صورت خودکار بوده و تنها تعویض سرنگ (پر کردن، قرار دادن و شست و شو) به صورت دستی انجام می‌شود.

این دستگاه نمونه بردار برای کارکرد های عمومی کاربرد دارد.

توضیحات محصول

کنترل دستگاه با استفاده از نرم افزار visionCATS

Linomat 5 توسط نرم افزار visionCATS، نسل جدید نرم افزارهای HPTLC، کنترل می‌شود. استفاده از این دستگاه بسیار ساده و راحت است. تنها کافی است حالت صفحه را انتخاب کرده و پس از پر کردن جدول توالی شروع به کار کنید. این دستگاه نمونه بردار با استفاده از این نرم افزار امکان دریافت استاندارد های IQ/OQ را داشته و می‌تواند در محیط cGMP مورد استفاده قرار گیرد.

کنترل دستگاه با استفاده از نرم افزار winCATS

به عنوان جایگزین، CAMAG Linomat 5، توسط نرم افزار مدیریت کروماتوگرافی WinCATS Planar نیز قابل کنترل می‌باشد. ابعاد صفحه، تعداد و فاصله قطعات، نام نمونه ها و حجم هایی که باید بر روی هر قطعه ایجاد شوند، به راحتی قابل برنامه ریزی بوده و در WinCATS ذخیره می شود. این نمونه بردار با استفاده از نرم افزار WinCATS واجد شرایط دریافت IQ / OQ بوده و در محیط cGMP قابل استفاده است.

کنترل دستگاه به صورت مستقل

برای دستگاه CAMAG Linomat 5 حالت مستقل نیز وجود دارد. در این حالت حداکثر ده روش می توان به صورت دستی از طریق صفحه کلید وارد کرد یا از رایانه ای که دارای برنامه های مجاز visionCATS یا winCATS است، بارگیری کرد. در حالت مستقل، صفحه کلید جهت وارد کردن پارامترهای نمونه یا برای انتخاب روش ذخیره شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی
ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus