UW/UX Series


سری جدید ترازوهای تاپ لودینگ شیمادزو با برخورداری از مکانیسم نوآورانه‌ی UniBloc  حساسیت و واکنش پذیری بالایی را در کنار دوام و پایداری عالی ارائه می‌دهند.

ویژگی های شاخص این ترازو از هرگونه برنامه‌ی توزین قابل تصور، پشتیبانی می‌کنند.

ترازوهای سری UW مجهز به وزنه های کالیبراسیون داخلی بوده و دارای قابلیت کالیبراسیون خودکار می‌باشند.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی

اسپکتروفتومتر UV-1900 شیمادزو

ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus