AA-7000


سری AA-7000 از اسپکتروفتومتر های جذب اتمی شیمادزو با داشتن دو اپتیک پرتو نور و فیلتر های دیجیتالی قابل تنظیم ، جهت دستیابی به حداکثر کارایی و حداقل هدر رفت نور در انواع آنالیز ها طراحی شده است.

بهره گیری از اپتیک های پیشرفته و طراحی جدید کوره گرافیتی ، موجب کاهش محدودیت های موجود در آزمایشات مرتبط به کوره شده است.

با توجه به این که دستگاه های جذب اتمی از گاز هیدروکربور به منظور ایجاد شعله استفاده می کنند ، مسائل ایمنی در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در سری AA-7000 مکانیزم های مختلفی جهت افزایش ایمنی درنظر گرفته شده است که از جمله میتوان به استفاده از سنسور شناسایی ارتعاش به صورت استاندارد برای اولین بار در جهان و سنسور شناسایی نشت گاز اشاره کرد.

پیکربندی قابل ارتقا به منظور گسترش دامنه ی کاربرد دستگاه در زمینه های گوناگون از دیگر ویژگی های AA-7000 می باشد.

سایر محصولات

اندازه گیری قطر ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
system GC

System GC