AA-6200


اسپکتروفتومتر جذب اتمی AA-6200 شیمادزو ترکیبی از عملکرد بالا و قیمت مناسب است.

سیستم پرتو نور دوگانه در این دستگاه پایداری بالای baseline را تضمین کرده و نرم افزار هوشمند مبتنی بر ویندوز آن موجب سهولت در کنترل سیستم ها و پردازش دیتا خواهد شد.

AA-6200 یکی از کم حجم ترین اسپکتروفتومتر‌ های جذب اتمی موجود در جهان است که به رغم فشرده بودن عملکرد فوق العاده ای دارد.

سایر محصولات

طیف سنج جرمی

اسپکتروفتومتر UV-1900 شیمادزو

ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus