AA-6200


اسپکتروفتومتر جذب اتمی AA-6200 شیمادزو ترکیبی از عملکرد بالا و قیمت مناسب است.

سیستم پرتو نور دوگانه در این دستگاه پایداری بالای baseline را تضمین کرده و نرم افزار هوشمند مبتنی بر ویندوز آن موجب سهولت در کنترل سیستم ها و پردازش دیتا خواهد شد.

AA-6200 یکی از کم حجم ترین اسپکتروفتومتر‌ های جذب اتمی موجود در جهان است که به رغم فشرده بودن عملکرد فوق العاده ای دارد.

سایر محصولات

اسپکتروفتومتر UV-1900 شیمادزو

ترازوهای آزمایشگاهی سری TW/TWC
برنامه‌ی توزین
کروماتوگرافی مایع طیف نگار جرمی
تکنولوژی UniBloc
ترازوهای آزمایشگاهی
ایکس ری
توزیع اندازه‌ی ذرات
آنالایزر حرارتی
DSC-60 Plus
IRSpirit