دستگاه هیت سیلر (Chromsystems Heat Sealer)

  • شماره سفارش: 42740
  • درزبندی آسان 96 صفحه
  • دارای قابلیت تنظیم زمان و دما
  • طراحی کاربرمحور
  • سازگاری با انواع میکروپلیت‌ها 
  • راه اندازی سریع و آسان
  • اشغال فضای اندک