کیت های غربالگری نوزادان Chromsystems آلمان

نوزادان

غربالگری نوزادان به شناسایی زود هنگام اختلالات متابولیکی مادرزادی نوزاد جهت جلوگیری از آسیب دیدگی‌های جسمی و ذهنی گفته می‌شود. از جمله این اختلالات می‌توان به نقص در متابولیسم آمینواسیدها مانند بیماری فنیل کتونوری و ادرار شربت افرا و همچنین نقص در متابولیسم اسیدهای چرب و اسیدهای ارگانیک اشاره کرد.

عدم تشخیص و درمان زود هنگام این اختلالات، باعث ایجاد آسیب‌‌های جدی و جبران ناپذیر به ارگان‌ های مختلف بدن نوزاد خواهد شد و می‌تواند مشکلاتی همچون عدم توانایی حرکتی، عقب ماندگی ذهنی، ســوء تغذیه، عدم توانایی تکلم، و موارد دیگر را به دنبال داشته باشد.

امروزه بهترین روش غرباگری نوزادان طیف سنجی جرمی می‌باشد. این روش طیف وسیعی از نقایص متابولیکی را با کمیت سنجی بسیار دقیق و در مدت زمان بسیار کوتاه (کمتر از 2 دقیقه) بررسی می‌کند. در حال حاضر اکثر کشورها از جمله ایران در حال استفاده از این تکنولوژی می‌باشند.

کیت‌های غربالگری ChromSystems ساخت کشور آلمان قادر به تعیین کمیت بسیار سریع آمینواسید‌ها ، اسیل کارنتین‌ها و سوکسینیل استون با استفاده از یک قطره خون نوزاد و tandem mass spectrometry می‌باشند.

آماده‌ سازی نمونه جهت آزمایش کمتر از دو ساعت زمان برده و مبنی بر استخراج موثر آنالیت‌ها از فیلتر کارت صورت می‌گیرد. 27 ایزوتوپ پایدار که به صورت استاندارد برچسب گذاری شده‌اند جهت کالیبراسیون و اطمینان از تکرارپذیری تعیین کمیت آنالیت‌ ها ارائه می‌شنود.

شرکت مه زاد کالا با اخذ نمایندگی رسمی از کمپانی‌های ChromeSystems آلمان و Shimadzu ژاپن، آماده‌ی تجهیز مراکز آزمایشگاهی کشور جهت اجرای برنامه غربالگری نوزادان می‌باشد.