کیت های تست هموگلوبین Chromsystems آلمان

هموگلوبین

هموگلوبین چیست

مولکول هموگلوبین مسئول حمل اکسیژن در بدن بوده و شامل چهار زنجیره‌ پلی پپتیدی گلوبین و مولکول heme می‌باشد.

در انسان، زنجیره های پلی پپتیدی اغلب در چهار زنجیره ی  α, β, γ و δ تقسیم بندی می‌شوند. هموگلوبین انسان عموما شامل دو زنجیره آلفا و دو زنجیره گلوبین اضافی (بتا، گاما یا زیگما) می‌باشد.

جزء اصلی آن در بزرگسالان (HbA (ααββ نام دارد و اشکال گلیکات آن به صورت HbA1a، HbA1b و HbA1c نشان داده می‌شوند.

همچنین در بدن جنین به صورت (Hbf) شامل دو زنجیره آلفا و دو زنجیره بتا می‌باشد.

بیماری تالاسمی

به اختلالات ژنتیکی در تولید هموگلوبین، تالاسمی گفته می‌شود. این اختلالات اغلب بر زنجیره β تاثیر گذاشته و منجر به بیماری تالاسمی بتا خواهد شد.

تالاسمی نوع بتا بیشتر در مناطق مدیترانه، خاورمیانه و شرق آسیا رواج دارد، اما در نتیجه تغییرات جمعیت، در اروپا و آمریکا نیز مشاهده می‌شود.

با بهره گیری از ظرفیت بالای ستون های ‌HPLC در زمینه‌ی جداسازی، کیت‌های تست هموگلوبین Chromsystems، قادر به تعین شایع ترین انواع HbA1c, HbA2, HbC, HbD, HbE, HbF  و HbS تنها در عرض 9 دقیقه می‌باشند.

ماده ستونی که به طور خاص برای این فرایند جداسازی طراحی شده است، موجب جدایی پایدار HbA2 از HbD و HbE شده و از ایجاد نتایج کمی و کیفی اشتباه جلوگیری می‌کند.