کیت‌های تست استروئید Chromsystems آلمان

استروئید

هورمون های استروئید از لحاظ ساختاری از کلسترول استخراج می‌شوند و در طیف وسیعی از فرایندهای فیزیولوژیکی، از جمله متابولیسم کربوهیدرات، متابولیسم چربی و پروتئین و همچنین در واکنش های عصبی نقش مهمی دارند. آنها توسط قشر غدد فوق کلیوی، بیضه ها، تخمدان ها و در طول بارداری توسط جفت ترشح می‌شوند. هورمون های استروئید از طریق جریان خون به سلول های اندام های مختلف انتقال می‌یابند و فعالیت های فیزیولوژیکی اندام ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

تعیین هورمون‌ها به منظور تشخیص برخی از بیماری ها مانند سندرم آدرنوژنیتال، سندرم کوشینگ، بیماری آدیسون، هیپرآلدوسترونیسم و تومورها ضروری است. با بهره گیری از سیستم LC-MS/MS ، تعیین هورمون‌ها با حساسیت و دقت بالایی صورت می‌گیرد. همچنین، اندازه گیری موثر آنالیت های متعدد در یک اجرا با این سیستم امکان پذیر می‌باشد.

کیت های استروئید Chromsystems ساخت کشور آلمان، امکان تعیین کمی 15 استروئید مختلف را در سرم، پلاسما و بزاق دهان با استفاده از سیستم LC-MS/MS فراهم کرده و شامل مهمترین پارامترهای بالینی می‌باشند.

آماده سازی نمونه برای هر دو پنل استروئید یکسان بوده و با استفاده از روش بهینه و کارآمد پاکسازی نمونه (SPE (SPE 96-well plates انجام می‌شود. استفاده از استانداردهای داخلی با برچسب ایزوتوپ پایدار برای هر یک از آنالیت ها، ارائه نتایج مطمئن و قابل اعتماد استروئیدها را تضمین می‌کند. قابل ذکر است که این روش نیازمند سیستم LC-MS/MS سطح بالایی نمی‌باشد.