COMPLETE SYSTEMS

Basic Kit

این کیت به گونه ای طراحی شده است تا یک آزمایشگاه بتواند آزمایشات کروماتوگرافی لایه نازک را به طور کارآمد آغاز کند. همچنین پیکربندی این مجموعه با تعویض واحدهای آن به راحتی ارتقاء می‌یابد.


Advanced Systems

یک سیستم HTPLC پیشرفته برای انجام وظایف خود نیاز به یک واحد نمونه برداری دقیق، واحد توسعه کروماتوگرام و واحد ارزیابی نهایی نیاز دارد. سایر مراحل توسط Basic Kit یا سایر محصولات Camag، بر اساس نیاز کاربر، قابل اجرا می‌باشد.


Herbal Systems

HPTLC یک تکنیک جداسازی منعطف، قابل اعتماد و با هزینه ای مناسب است که برای تجزیه و تحلیل مواد و داروهای گیاهی در شرایط cGMP گزینه ای ایده‌آل به حساب می‌آید و با استفاده از روش‌ های استاندارد، نتایج کاملا قابل بازیابی را ارائه می‌دهد. این سیستم یک عنصر حیاتی جهت رعایت کامل الزامات آزمایش داروهای گیاهی می‌باشد.