وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی در تست‌های OQ/IQ/PQ

به طور کلی سه نوع پروتکل به منظور بررسی دستگاه‌های آزمایشگاهی در دسترس قرار دارند.

(Operational Qualification (OQ

شامل مواردی برای صحت عملکرد دستگاه است که توسط کمپانی سازنده یا تامین کننده در فواصل نصب یا سرویس در جهت تایید محدوده نتایج قابل قبول برای دستگاه انجام می‌شود. نتایج قابل قبول برای دستگاه توسط سازنده ارائه شده و برای تایید انطباق دستگاه با معیارهای مورد انتظار در محل نصب می باشد که با استفاده از استانداردهای قابل ردیابی انجام می گیرد.

(Installation Qualification (IQ

به شرایط نصب دستگاه اشاره دارد و شامل جزئیات قبل از نصب، قطعات و محل آن‌ها بوده و برای برآورده کردن اهداف کاربر برای انجام کار مورد نظر طبق استانداردهای مورد انتظار است. این مدارک مشخص کننده این خواهد بود که دستگاه  و ملحقات جانبی آن مثل لوله ها، اتصالات، سرنگ ها، شیرها و … به درستی نصب شده است.

(Performance Qualification (PQ

به پروتکل تست یا اعتبارسنجی که توسط کاربر انجام می شود اشاره دارد و مدارک مستندی را ارایه می دهد که بیانگر این خواهد بود که نتایج مستخرج از دستگاه صحت و دقت لازم را داراست.

چند نکته مهم

۱- اطمینان از عملکرد سیستم در حد مطلوب با انجام تست‌های صحت عملکرد دستگاه و مقایسه نتایج با محدوده مشخصات فنی که در روش اجرایی صحت عملکرد دستگاه درج شده است از وظایف کارشناس تست می‌باشد.

2- در تکمیل مدارک OQ باید تمام نتایج مربوط به صحت عملکرد دستگاه مستند شود. نتایج معتبر بوده و تمامی مدارک و گواهینامه های مربوطه تکمیل و امضا شده باشد.

3- پس از اتمام تمامی تست ها، کارشناس انجام دهنده باید نسبت به آموزش کاربری اقدام نماید تا تأیید کند که دستگاه آماده به کار بوده و نتایج مستخرج قابل اطمینان است.

4- انجام برنامه ریزی منظم برای سرویس و کالیبراسیون دستگاه به طور مرتب و با فواصل مشخص برای اطمینان از صحت عملکرد مداوم دستگاه برای دریافت پروتکل الزامی است.

5- DQ به مستندسازی کلیه تست ها اشاره دارد و شامل سابقه کامل سرویس دستگاه، سابقه عملکرد دستگاه و اجزای دستگاه به همراه کلیه مستندات آنها، تأییدهای نصب و راه اندازی قطعات و اجزا دستگاه، تأیید عملکرد تجهیزات آزمایشگاهی برای بخش های R&D، QA / QC، EPA، FDA و انطباق با مشتری می‌باشد.

6- کلیه کارشناسان بخش فنی شرکت مه زاد کالا هرساله در دوره‌های آموزشی که از طرف کمپانی‌های سازنده دستگاه‌ها برگذار می گردد حضور پیدا کرده و آزمون‌های لازم جهت اخذ مجوز انجام IQ/OQ را طی می‌کنند. در حال حاضر کلیه کارشناسان فنی این شرکت دارای مجوز انجام IQ/OQ معتبر از کمپانی‌های SHIMADZU ژاپن، CAMAG سوئیس و Chromsystems آلمان می‌باشند.