TOC-L


سری TOC-L از آنالایز های کربن های آلی از روش “احتراق C°680 با اکسیداسیون کاتالیزوری” استفاده می کند. این روش توسط شیمادزو توسعه داده شده است و در حال خاضر در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.

درحالی که این متد رنج وسیع 4µg/L تا 30.000mg/L را پوشش می دهد ، این آنالایزر ها محدودیت تشخیص 4µg\L را به واسطه ی هماهنگی با NDIR ارائه می کنند.این مقدار حساس ترین قدرت شناسایی موجود با استفاده از متد (combustion catalytic oxidation) می باشد.

به علاوه ، این متد امکان اکسیده کردن ترکیبات آلی ناپایدار با وزن مولکولی اندک و ترکیبات آلی پابدار با وزن مولکولی بالا را به طور بهینه فراهم می کند.

توضیحات محصول

سایر محصولات

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System