Prominence-i


Prominence-i یک سیستم کروماتوگرافی مجتمع با کاربری بسیار آسان است.به واسطه ی قابلیت های شاخص این دستگاه مانند گزارش آنالیز و اعلام وضعیت به صورت لحظه ای انجام آزمایشات با آن نیازمند مهارت و تجربه بالایی نمی باشد.

نرم افزار Prominence-i دارای ویژگی به نام Navigation Function است که الگوی مصرف مواد داخل ستون ها  را دائما بررسی کرده و به فرآیند جایگزینی آن کمک میکند درنتیجه زمان مورد نیاز برای سرویس دستگاه را کمتر و عملکرد آن را بهبود میبخشد.

به علاوه ظرفیت بالای سیستم امکان انتقال متد از سایر HPLC ها را فراهم کرده است.

Prominence-i میتواند به عنوان یک ابزار تخصصی برای انجام انواع آزمایشات مانند بررسی مواد مصنوعی یا اندازه گیری های کمی مطابق با استاندارد های فارماکوپه مورد استفاده قرارگیرد.

سایر محصولات

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System