PDA-7000


سیستم آنالیز اسپکترومتر های نشر امکان تعیین دقیق و سریع بسیاری از عناصر موجود در فلزات را فراهم می کند و به همین علت این تکنیک به عنوان روشی استاندارد جهت آزمایش فلزات پذیرفته شده است.

مدل PDA-7000 شرکت شیمادزو یک طیف سنج اپتیکال با عملکرد بالا می باشد که بهره گیری از متد PDA) Pile Driving Analyzer) در آن باعث افزایش دقت و اطمینان در آزمایشات می شود.

متد PDA در کنار سخت افزار با کیفیت ، PDA-7000 را به ابزاری مناسب جهت درخواست انواع آنالیز فلزات تبدیل کرده است.

این دستگاه توانایی تفکیک و تعیین مقادیر بسیار ناچیز عناصر موجود در شمش یا آلیاژ های فلزات آهن، آلومینیوم، مس، سرب، منیزیم، قلع، روی و…را دارد.

PDA-7000 جهت انجام انواع تست های کنترل کیفیت مانند بازرسی کمی ، کیفی و بازرسی محصول نهایی در صنایع پالایش فلزات کاربرد دارد.

سایر محصولات

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System