Nexera MP


پردازش سریع و همزمان چند نمونه با استفاده از SIL-30ACMP Multiplate Autosampler

برای سرعت بخشیدن به تحقیق و توسعه در زمینه هایی مانند فارماکوکینتیک (تولید دارو) ، لازم است که تعداد زیادی از نمونه ها با سرعت و دقت بالایی تجزیه و تحلیل شوند. در پاسخ به این نیاز، کروماتوگرافی مایع جدید “Nexera MP Ultra” با استفاده از سیستم نمونه برداری خودکار (SIL-30ACMP) توسعه داده شده است.

 SIL-30ACMP عملکردی فوق العاده در فرآیند تزریق نسبت به مدل های دیگر دارد ، می تواند تا حداکثر 6 صفحه میکروتیتر را بارگیری و 2304 نمونه را به طور مداوم تحلیل کند. این ویژگی ها باعث می شود Nexera MP به یک LC کاربر محور (front-end) ایده آل برای سیستم های LC / MS و LC / MS / MS تبدیل شود.

سیستم تزریق بسیار سریع و دقیق که به طور قابل توجهی باعث افزایش کارایی در پردازش چند نمونه می شود و دقت در تزریق مقادیر بسیار ناچیز را تضمین میکند.

Carryover بسیار پایین (نزدیک به صفر)

طراحی Open access بارگذاری نمونه ها را حتی در حین تحلیل امکان پذیر کرده است ضمن اینکه به ایجاد یک محیط تجزیه و تحلیل که در آن دو یا چند محقق می توانند به راحتی یک سیستم را به اشتراک بگذارند کمک میکند.

سایر محصولات

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System