LCMS-8045


LCMS-8045 با وجود نمونه بردار ESI با حرارت بالا حداکثر حساسیت را در کلاس خود ارائه می دهد.

این دستگاه قادر است دقت و پایداری داده ها را در طولانی مدت حفظ کند و بهره گیری از منبع تغذیه بسیار سریع شیمادزو با ولتاژ بالا امکان دستیابی به بالاترین سرعت اسکن (30000u/sec) و سوئیچینگ قطبی (5ms) را برای LCMS-8045 فراهم کرده است.

این سرعت بالا موجب افزایش بهره وری و کاهش زمان توسعه متد ها در آزمایشگاه ها خواهد شد.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
lcms-8045

سایر محصولات

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System