IRTracer-100


تداخل سنج IRTracer-100 با نسبت سیگنال به نویز 60000:1 بالاترین مقدار s/n را در کلاس خود ارائه میکند.

دقت  0.25cm-1 و استفاده از نرم افزار LabSolutions IR این دستگاه را به ابزاری ایده آل برای آنالیز راحت ، سریع و دقیق نمونه هایی در ابعاد کوچک تبدیل میکند.

توضیحات محصول

سایر محصولات

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System