Gel Permeation Chromatography System


کروماتوگرافی نفوذ ژل (GPC) جهت اندازه گیری توزیع وزن مولکولی در شیمی پلیمر فرآیندی  ضروری می باشد. به همین منظور شیمادزو سیستم Prominence GPC را معرفی کرده است که به طور خاص برای انجام این آزمایشات طراحی و بهینه شده است.

توضیحات محصول

اطمینان پذیری بالا در نتایج

پایداری بالای Baseline

دیتکتور های تفکیک کننده ضریب شکست که در GPC ها مورد استفاده قرار میگیرند گاهی ممکن است تحت تاثیر تغییرات دمای فاز متحرک یا مقدار هوای حل شده ، موجب بی ثباتی Baseline شوند. با این حال ، دیتکتور RID-10A سیستم Prominence GPC، با قرار دادن سیستم اپتیکال در داخل یک محفظه دوگانه تحت کنترل دمایی و کنترل جریان فاز متحرک، بی ثباتی Baseline را مهار می کند. علاوه بر این، بهره گیری از یک واحد گاززدایی کارامد با ظرفیت تنها 380 UL به طور قابل توجهی زمان لازم برای تثبیت سیستم را کاهش داده است.

طراحی سیستم تحویل حلال بر اساس قابلیت تکرار پذیری بالا

در سیستم های GPC کوچکترین خطا در زمان استخراج (elution) باعث ایجاد تغییرات وسیع در نتایج اندازه گیری می شود.برای حل این مشکل، Prominence GPS شیمادزو با استفاده از سیستم راه اندازی سریع میکرو پلانجر و سیستم اتوماتیک جبران کننده پالس موجب تحویل یکنواخت حلال ، ارائه نتایج دقیق و افزایش تکرار پذیری بازه ی استخراج می شود.

قابلیت اعتبار سنجی

برای اطمینان از نتایج آزمایشات ، نگهداری و مدیریت تجهیزات ، مهم و ضروری می باشند. سیستم “خودکار بررسی عملکرد صحیح دستگاه” جهت گذراندن مراحل IQ / OQ در هنگام نصب، و همچنین به منظور ارزیابی وضعیت عملیاتی هر واحد و مدیریت اطلاعات تعمیر و نگهداری در طول بازرسی های دوره ای ، کاربرد دارد.

به علاوه یک دستگاه مدیریت ستون (CMD) به منظور شناسایی مشخصات ستون مانند نام و شماره سریال ، و همچنین ذخیره سازی اطلاعات هر بار استفاده از دستگاه ، شامل سرعت جریان فاز متحرک و تعداد تزریق نمونه در دسترس است. (یونیت آپشنال)

کاربری آسان

ایجاد کالیبراسیون GPC با استفاده از رابط بصری

بهره گیری از طیف گسترده ی فرمول های تقریبی به منظور ایجاد انواع منحنی های کالیبراسیون مانند منحنی مرتبه سوم ، هذلولی مرتبه سوم ، مرتبه پنجم ، هذلولی مرتبه پنجم ، مرتبه هفتم و هذلولی مرتبه هفتم یا خط شکسته.

نرم افزار دستگاه تا 64 نقطه داده را پوشش داده و امکان ورود نقطه های مجازی را فراهم میکند بنابراین میتوان منحنی را درحین شکل گیری نیز بررسی کرد.

ضمن اینکه متد اصلاح منحنی Mark-Houwink و سایر متد های اصلاح براساس فاکتور های Q (Q-factors) و یا درجه پلیمریزاسیون نیز در دسترس می باشند.

آنالیز پس از اجرا با استفاده از انواع توابع تجزیه و تحلیل داده GPC به دستگاه این امکان را می دهد تا روش پردازش داده ها را تعیین کند

شکل موج ها می تواند با استفاده از رابط گرافیکی در قسمت تجزیه و تحلیل داده GPC دستکاری شود. تغییر پارامترهای یکپارچگی پیک همزمان موجب محاسبه مجدد میانگین متوسط، متوسط ​​وزنی، Z متوسط، Z + 1 متوسط ​​و متوسط ​​وزنی مولکولی و همچنین ویسکوزیته ذاتی و پلییدریزایی می شود ضمن اینکه  منحنی مشتق و انتگرال توزیع وزن مولکولی نیز به روز می شود. اصلاح مدت زمان پیک های استاندارد ، کنترل نمونه و کنترل میزان حساسیت دیتکتور ها نیز امکان پذیر می باشد.

ویژگی های مقایسه داده ها تحلیل داده ی چند نمونه ای را آسانتر می کند

ویژگی مقایسه، همپوشانی  منحنی مشتق و انتگرال توزیع وزن مولکولی را برای حداکثر 10 آنالیت نشان می دهد. اگر داده ای خاص به موازات محور زمان تغییر کند، توزیع وزن مولکولی محاسبه می شود و منحنی توزیع وزن مولکولی مشتق شده با استفاده از زمان اصلاح شده به روز می شود.

همچنین سایر نتایج آماری شامل میانگین عددی، میانگین وزنی، Z متوسط، Z + 1 میانگین و وزنی مولکولی متوسط، و همچنین ویسکوزیته ذاتی و پلییدریزی می باشند.

شخصی سازی ترتیب گزارش

از گزارش کامل یک آزامیش تا گزارش خلاصه، نتایج کلی محاسبات LC و GPC را می توان در تنها یک فرمت گزارشات  ترکیب کرد. بخش گسترده ای از محتوای گزارشات می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

گزارش خلاصه می تواند حتی شامل کروماتوگرافی، نتایج محاسبات GPC و نتایج محاسبات آماری برای چندین تجزیه کننده در یک صفحه واحد باشد.

سایر محصولات

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System