GC-2014


براساس طراحی موفقیت آمیز GC-2014 ، GC-2010 با قیمتی مناسب و عملکرد بالا و با پشتیبانی از ستون های Capillary و Packed جهت انجام آزمایشات عمومی معرفی شده است.

این دستگاه با داشتن فناوری کنترل جریان اختصاصی ، دقت و تکرارپذیری بالا در زمان نگهداری و محدوده پیک را در هر دو ستون فراهم میکند.

دیتکتور های باز طراحی شده جهت پشتیبانی از ستون ها مورد بهینه سازی قرار گرفته اند ضمن اینکه استفاده از ستون های شیشه ای 40 میلیمتری سبب مصرف بهینه مواد ارزشمند داخل آنها شده است.

توضیحات محصول

کاربری آسانتر

صفحه نمایش بزرگ دستگاه وضعیت کروماتوگرافی و پارامتر های متد را نمایش داده و با اعلانات گرافیکی راهنما ، خطاهای عملیاتی در طول آزمایش را کاهش میدهد.

به عبارتی دیگر راهنمای داخلی ، کاربر را از آموزش مقدماتی دستگاه بی نیاز کرده است.

قابلیت توسعه پذیری جهت پشتیبانی از انواع آزمایشات

با توجه به نوع آزمایش و ترکیبات هدف ، چهار نوع واحد تزریق و پنج نوع دیتکتور مختلف برای این دستگاه در دسترس است.

این واحد ها پس از نصب دستگاه در آزمایشگاه به راحتی قابل اضافه شدن می باشند ضمن اینکه امکان استفاده همزمان از سه واحد تزریق و چهار دیتکتور وجود دارد.

محصولات مرتبط

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System