GCMS-QP2020


اهمیت ابزارهای تحلیلگر کارآمد جهت بررسی مقادیر میکروسکوپی ترکیبات مرتبط با آلودگی های محیط زیست و سلامت انسان ، و همچنین به منظور توسعه و ارزیابی مواد جدید و کاربردی و محصولات شیمیایی ، همواره در حال افزایش است.

GCMS-QP2020 به منظور پاسخگویی به این نیازها طراحی شده است.

با بهره گیری از ابزارآلات پیشرفته، نرم افزار تجزیه و تحلیل هوشمند ، پایگاه های داده گسترده و معتبر و همچنین سیستم sample introduction ، این دستگاه قابلیت های مراکز آزمایشگاهی را به حداکثر می رساند.

سایر محصولات

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System