AA-7000


سری AA-7000 از اسپکتروفوتومتر های جذب اتمی شیمادزو با داشتن دو اپتیک پرتو نور سه بعدی و فیلتر های دیجیتالی قابل تنظیم برای دستیابی به حداکثر کارایی و حداقل هدر رفت نور در انواع آنالیز ها طراحی شده اند.

استفاده از اپتیک های پیشرفته و طراحی جدید کوره گرافیتی موجب کاهش محدودیت های موجود در آزمایشات مرتبط به کوره شده است.

با توجه به این که دستگاه های جذب اتمی از گاز هیدروکربور برای ایجاد شعله استفاده میکنند مسائل ایمنی در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در سری AA-7000 مکانیزم های مختلفی برای افزایش ایمنی درنظر گرفته شده است که از جمله میتوان به استفاده از سنسور لرزش به صورت استاندارد برای اولین بار در جهان و سنسور شناسایی نشت گاز اشاره کرد.

پیکربندی قابل ارتقا برای افزایش کارایی در زمینه های مختلف از دیگر ویژگی های سری 7000 میباشد.

سایر محصولات

IRSpirit
آنالایزر کربن های آلی TOC-VWS/TOC-VWP شیمادزو
کروماتوگرافی مایع طیف سنج جرمی
system GC

System GC

شیمادزو کروماتوگرافی مایع طیف سنجی جرمی مدل 8060

LCMS-8060

Nexis GC-2030

دستگاه های آزمایشگاهی / Gel Permeation Chromatography System

Gel Permeation Chromatography System

شیمادزو

Prominence Preparative HPLC System

Organic Acid Analysis System